Tài nguyên dạy học

Báo mới

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  1_anh.jpg DSC001511.jpg DSC08869.jpg DSC07254.jpg DSC07233.jpg DSC07263.jpg DSC07189.jpg DSC08578.jpg 0.May_bay_do_tham.swf 0.anh2cupid.swf 0.buon.flv 0.Gai_Que_(1).jpg 0.vui.flv

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THCS Võ Cường.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Anh 9 -word

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Giáp Thu Huế
  Người gửi: Giáp Thu Huế
  Ngày gửi: 21h:10' 23-08-2011
  Dung lượng: 6.9 KB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  Date: 22/8/2011-9D 23/8/2011-9C

  Period 1 Ôn tập-Kiểm tra

  The aims of the lesson: T helps Ss review the structures of grade 8 and checks Ss’ knowledge of grade 8
  The objectives of the lesson:By the end of the lesson Ss will be able to do the test well.
  Teaching aids: Test
  Procedures:
  Review: The structure of grade 8
  Test (Time: 30’)
  A . Phần trắc nghiệm ( 6 điểm )
  Câu I : Khoanh tròn chữ cái A, B , C hoặc D đứng trước từ được gạch chân có cách đọc khác với các từ còn lại ( 1,25 điểm ) .
  1, A. house B. help C. hour D. hat
  2. A. chemistry B. fetch C.beach D. chocolate
  3. A. sea B. see C.so D. sugar
  4 A.needed B. listened C.decided D.wanted
  5. A.know B. keep C. keen D.key
  Câu II: Chọn đáp án đúng nhất trong số A, B , C hoặc D để hoàn thành mỗi câu sau ( 3.5 điểm )
  1.This table is made ..............wood.
  A. on B. in C. of D. for
  2.Television is one of the most important ..................of the 20th century.
  A.invention B. invent C .invented D . inventing
  3.He said he .................a car yesterday afternoon.
  A. buy B. buys C. to buy D. bought
  4. Do you like our school’s................ contest?.
  A speaking- English B . speak-English
  C English-speak D . English-speaking
  5. Has he ever ................a cake?
  A. make B . made C. making D. makes
  6.Would you mind if I...........my car here?
  A.parked B.park C. to park D. parking
  7.His son is very good .............Math and Computers.
  A to B. in C. at D. for
  8.This knife is ..................It can’t cut anything.
  A.useful B . useless C .use D. to use
  9.She is ................forgetting her hat at home.
  A . always B. usually C. sometimes D . never
  10. My father is very...........in watching news.
  A . interesting B . interest C interested D.to interest
  11 Ho Chi Minh city is .......................city in Viet Nam.
  A . big B. small C. bigger D.the biggest.
  12 . More and more ................are coming to Viet Nam for summer vacations.
  A. visiting B . visitors C . visited D.to visit
  13. ..................were you born? I was born in Ha noi.
  A. Where B . When C .Who D . What

  14. Do they know ...................write a letter?
  A . How of B . How in C. How to D. How for
  Câu III. Tìm một lỗi sai bằng cách khoanh tròn vào chữ cái A,B,C hoặc D trong mỗi câu sau (1,25 điểm)
  1.They have lived in Ha Noi in 10 years.
  A B C D
  2.Do you mind If I opening the windows?
  A B C D
  3.My father is working in a making-car company in HCMC.
  A B C D
  4 Tuan said that his brother can fix the bikes.
  A B C D
  5 This exercise was did by Lien last Monday.
  A B C D
  B . Phần tự luận ( 4 điểm ) :
  Câu I. Đọc đoạn văn sau đây rồi trả lời các câu hỏi đã cho ( 2điểm )
  Thai is a student.He is 20 years old.Last year he had a very interesting summer vacation with his classmates in a mountainous area in Hoa Binh province.They went there to help make a road through a forest between two villages.It was very difficult beccause there was no water to drink and no shops where they could buy food
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓